Easy Start TE-Max

ІЗІ СТАРТ ТЕ-МАКС — інноваційна лінійка мікрогранульованих добрив для локального внесення при сівбі сільськогосподарських культур з високим вмістом фосфору, збалансованим вмістом азоту та мікроелементів.

ПЕРЕВАГИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ДОБРИВ ІЗІ СТАРТ ТЕ-МАКС

  • новий підхід до удобрення культур;
  • винятково максимальна ефективність використання елементів живлення;
  • мінімальний розмір гранул для якісного внесення та швидкого розчинення;
  • забезпечення рослин доступними елементами живлення починаючи від моменту проростання;
  • доступність елементів при низькій вологості ґрунту та температурі;
  • швидкий розвиток та підвищена стресостійкість молодих рослин.

ЛОКАЛЬНЕ ВНЕСЕННЯ

При внесенні під основний обробіток ґрунту, фосфор має обмежену доступність для рослин на початкових етапу росту, оскільки його рухомість в ґрунті дуже низька. Під час внесення стандартних гранульованих добрив локально при сівбі відбувається пригнічення росту та розвитку молодих проростків через високу концентрацію іонів в ґрунтовому розчині.

СТАРТОВИЙ ЕФЕКТ - КРАЩИЙ РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ

За рахунок локального внесення мікрогранул разом з насінням, досягається максимальне забезпечення проростків культур доступним фосфором та мікроелементами, які впливають на початковий ріст та розвиток. Підвищується енергія проростання насіння, стійкість до стресових факторів (зниження температури, низька вологість ґрунту, ураження збудниками хвороб та ін.)

КОМПЛЕКС МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ КРАЩОГО РОСТУ ТА РОЗВИТКУ

До складу мікрогранульованого добрива Ізі Старт входить збалансований вміст таких мікроелементів як цинк, марганець та залізо, які покращують ріст та розвиток молодих рослин.

Цинк відіграє важливу роль на початкових фазах розвитку рослин, відповідає за вегетативний ріст рослин, підвищує посухостійкість та жаростійкість рослин.

Марганець має важливе значення для засвоєння азотних добрив, особливо при складних ґрунтово-кліматичних умовах на початку розвитку рослин. Також цей мікроелемент приймає участь в процесі фотосинтезу.

Залізо приймає участь в окисно-відновних реакціях в процесі фотосинтезу Найбільше з усіх мікроелементів рослини засвоюють залізо.

Вміст елементів живлення в добриві Ізі Старт ТЕ-Макс 11-48-0
Загальний Азот (N) 11%
Амонійний азот (NH4) 11%
Фосфор (P2O5) 48%
Залізо (Fe) 0.6%
Марганець (Mn) 0.1%
Цинк (Zn) 1%
Не містить хлору
Культура Ізі Старт ТЕ-Макс 11-48-0, кг/га
Озимі зернові 20-40
Кукурудза 20-40
Цукровий буряк 15-35
Бобові 10-40
Кормові культури 10-40
Овочеві культури 20-40
Овочі закритого ґрунту 10-20